O nas

Polska należy do jednego z kluczowych obszarów europejskiej gospodarki i odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu jej przyszłości. Od wielu już lat do najdynamiczniej rozwijających się sektorów międzynarodowej gospodarki należy energia odnawialna. Rozwój tej gałęzi energetyki jest dodatkowo pobudzany dzięki wprowadzanym przez Unię Europejską regulacjom prawnym, nastawionym na promocję rynku odnawialnych źródeł energii. Wszystkie te czynniki miały udział w powstaniu firmy Solar PL, nowoczesnej firmy działającej w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Główne kierunki aktywności Solar PL to budowa farm wiatrowych oraz kompleksowa instalacja elektrowni solarnych. Jej nadrzędnym celem jest dostarczanie społeczeństwu maksymalnych korzyści płynących z energii słońca i wiatru. Wykorzystanie tych niekonwencjonalnych źródeł energii jest na razie w naszym kraju na bardzo niskim poziomie, ale dynamiczny rozwój technologii solarnych i wiatrowych z dnia na dzień poprawia ten stan rzeczy. Solar PL prowadzi również inwestycje w zakresie projektów elektrowni wiatrowych - zarówno w trakcie realizacji, jak i od podstaw.

Pierwsze zrealizowane przez firmę Solar PL inwestycje w tym sektorze gospodarki sięgają już 2007 roku, kiedy to rozpoczęliśmy proces tworzenia podmiotów celowych dla realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Wychodząc naprzeciw założeniom unijnego projektu Europa 2020 oraz obserwując tempo rozwoju OZE na rynkach europejskich i światowych, uznaliśmy, że jedynym sposobem nadążenia za światowymi osiągnięciami może być utworzenie efektywnego narzędzia szybkiej wymiany doświadczeń. Optymalnym rozwiązaniem okazało się utworzenie klastra.

 

Pierwszy z kilku obecnie działających klastrów - Klaster Green Energy powołano do życia w roku 2009. Konsorcjum to miało koncentrować wokół siebie podmioty branżowe i instytuty działające na rynku odnawialnych źródeł energii. Green Energy, poprzez spółki celowe, takie jak Solar PL, rozpoczął inwestowanie w projekty elektrowni wiatrowych i solarnych.

Solar PL szybko osiągnęła pozycję jednej z najdynamiczniej zyskujących na znaczeniu firm na polskim rynku OZE.

Inwestycje w tym sektorze łączą w sobie duże bezpieczeństwo oraz gwarancję wysokiej rentowności, które wynikają z fuzji trzech, równocześnie występujących czynników:

  • gwarancji cen energii,
  • gwarancji zbytu energii,
  • wzrostu popytu na energię.

Po zakończeniu realizacji projektów farm wiatrowych i rozpoczęciu produkcji energii elektrycznej, firma będzie czerpać dochody z jej sprzedaży do zakładów energetycznych. Wybrane projekty farm wiatrowych spółka planuje sprzedać końcowym nabywcom w postaci polskich i zagranicznych zakładów energetycznych. Pozostałe projekty pozostaną własnością firmy, która stanie się ich operatorem.

Energia ze źródeł odnawialnych, której produkcja odbywa się bezemisyjnie, nie tylko poprawi stan polskiego środowiska naturalnego, ale zagwarantuje nam także stopniowe uniezależnianie się od paliw kopalnych, a w dalszej perspektywie - upragnioną niezależność energetyczną.

Razem możemy stworzyć w Polsce "zielony", ekologiczny rynek energetyki!